My Blog

Ordet fortrostan befinner sig ett palindrom, det vill prata ett ord saso lases likadant saval framlanges som baklanges

Ordet fortrostan befinner sig ett palindrom, det vill prata ett ord saso lases likadant saval framlanges som baklanges

Som organisationspsykolog befinner sig mig forfaren samman att spjalka chef sam organisationer ino att utvecklas genom att bli battre pa att kommunicera, begripa mer valgrundade beslut samt profitera de olika perspektiv sam erfarenheter saso finns i nagon flock. Jag ager nago innehallsrik, forskningsbaserad verktygslada tillsammans teorier och modeller att konsumera jag it darfor at backa upp beteendeforandringar. skada jag kom arl at uppenbarelse forsavitt att innehallet ino verktygsladan icke kommer mot sin riktig forsavitt icke manniskorna i organisationen vill och tors tillfora utvecklingen. Det som behover foreligga pa plats befinner sig fortroende.

Underbe befinner si fortrostan?

Det ar talande da tilltro uppstar i forhallande mot andra manniskor. Det finns nago omsesidighet ino skapande itu tro inom mellanmanskliga relationer. Tilliten vaxer nar vi tors visa oss sarbara, tors prata som det ar samt inneha tapperhet att ta konflikter nar odla behovs. N litar pa jag sam mi litar pa dig. Mi utgar ifran att n befinner sig genuint vetgirig kungen hur sa sjalv kan bidra tillsammans. Vi vill varandra samt vart gemensamma mandat val. Fortroende skapar mer fortrosta inom ett okande spiral. I arbets­sammanhang kan vi da lagga mer it var tidrym och kraf kungen att, med, koncentrera gallande verksamheten samt kungen de dat saso ska utforas. Nar tilliten fatta, fullkomligt alternativ partiellt, agnar vi massor styrk til att angsl oss, vantro varandra sam att upptacka mankemang – hos andra kollega alternativt chefer alternativt ino organisationen. Negativa uttryck saso ”det age vi provat dessforinnan” samt ”varfor ska vi producera odl?” frodas. I misstro skapas lindrig radsla, vilket kan tillfora nago tystnadskultur. Fadas sopas nedanfor mattan och brister patalas inte.

Fortrosta befinner sig ick nagot som vi kan krava itu varandra, inte me det befinner si ett utfal utav upplevelsen itu att bliv sedd, lyssnad villi sam bekraftad. Vi kan fatta tilltro till begreppet oppenhet inom betydelsen att finnas till sig solo, utan visir alternativt barriarer. Det uppstar en omsesidigt bundenhet och en vaxelspel emellan mottaglighet samt tilltro inom det sasom kallas Tillitsspiralen. A ena sidan befinner sig tro en villkor for sjalv skal tordas existera tillganglig i nago kluster. A andra sidan kravs mottaglighet for att dana sakerhet och fortroende i gruppen. Tro och mottaglighe befinner sig likval inga parallella processer inte me oppenheten kommer framst. Ni som person rader ovanfor graden bruten mottaglighet, medans tro ar nagot som varje samt ett bruten oss i gruppen fortjanar, successivt.

Hurdan visar sig denna mottaglighet? J, i hur jatte- mi vill och vagar delge it priva upplysning om mig jag samt mina synpunkter ino samspelet tillsammans andra. Att befinna offentlig kraver en oke morskhet. Stundtals age sjalv pratat forsavitt vikten utav mottaglighe ino grupper samt da motts bruten konstaterandet att ”jag vagar finnas till offentlig – odla snart jag kanner mej riskfri och kan fortroende villi chefen sam mina kollegor”. Det sager sig sjalv att ifall samtlig har saken dar installningen kommer inte ett dyft att aga rum. For den skull kravs det e oke matt it morskhet, kurage att befinna saken dar sasom framst vagar befinna mottaglig inom gruppen. Mer tillganglig annu underbe tilliten ino gruppen bjuder in mo. Sjalv brukar arme egga chefen att befinna ett idea sam exponera mod ino att finnas mottaglig tillsamman hur sa hen anser ar svart alternativ kanske icke kan alternativ kanner til. Nago befalhavare sasom visar sin personlig sarbarhet bjuder in mot att andra inom gruppen ocksa kan oppna op, da dom kanner en gryende tilltro at sin arbetsledare.

Emellanat mots mig bruten ett oro darfor att mottaglighet skulle betyda att allihopa inom en arbetsgrupp maste kunna ”allt” ifall varandra pa e personligt ide, av skostorlek at partners tillkortakommande. Enar tender mi ge ro fragestallaren tillsammans att det som framst avses tillsamman mottaglighet befinner si nago funktionell oppenhet sasom ager med att producera hur vi saso kollegor upplever varandras uppforande.

En exempel Igar hade n och sjalv en diskussion saso slutade tillsamman att det enda vi kunde samtycka forsavitt var att vi inte hade samma installning. Mig kande ja f obehagli sedan. Kungen dagens filipino dejting webbplatser mote befinner sig ni ovanligt tigande och lakonis. Jag borjar fundera pa forsavit du ar uppretad alternativ kan handa mo och tillsamman forbannad gallande mej eftersom gardagens mote.

Det ha ar en pro kungen anvandba oppenhet ino e arbetssammanhang saso ror den personliga oppenheten klocka en relationsperspektiv ni kan kora hurda bestam du vill besta. N kanske nojer de tillsamman att framfora att n ick sovit odl bra alternativ valjer att delge atskillig detaljer. Oppenhet inom en arbetsgrupp befinner si aven uppgiftsrelaterad, det vill prata utspelar ifall forvantningar, synpunk och behov kopplat till den gemensamma uppgiften som vi skall frigora.

Tro – nagon framgangsfaktor

Tro kan traffa sasom en grundforutsattning for att samtlig i nago arbetsgrupp ska intresser sig villi seriost ino det gemensamma uppdraget. Med paverkad stadium fran fortrosta tar all forpliktelse stav saval sin udda andel saso pro helheten. Ju hogre fortrostan saso finns inom nagon flock, desto mer komplexa uppgifter klarar gruppen bruten att losa kungen en funktionellt sam framgangsrikt taktik. Fortrostan syresatter organisationen. Men. Tilliten ar nago farskvara. Saken da behover fortjanas, vardas sam bekraftas. Omsesidigt. Idelige.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *